เยี่ยมการจัดกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียนนำเสนอโครงงานฐานวิจัย ของโรงเรียนบ้านดุซงยอ

>>>>>>วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 9:00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ให้กำลังใจและติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านลูโบะกาเยาะ และตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียนนำเสนอโครงงานฐานวิจัย ของโรงเรียนบ้านดุซงยอ เพื่อขับการการดำเนินงานของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ขอขอบคุณ ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี