ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

>>>>วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 13:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. และจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3