ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2565 รร.บ้านตะโละ

>>>>>วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 10:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน และนิเทศติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 ณ โรงเรียนบ้านตะโละ ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ซึ่งในขณะนี้ได้เกิดโรคตาแดงระบาด ในสถานศึกษาหลายแห่ง จึงได้เน้นย้ำให้นักเรียนป้องกันและระมัดระวัง และขับเคลื่อนจุดเน้นของ สพป. นราธิวาส เขต 3 ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 ต่อไป