ประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบ Zoom meeting

>>>>>วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 13:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบ Zoom meeting โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุม ชี้แจงแนวทางการบริหารงานบุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่ รองรับ อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้เกิดความชัดเจน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3