พบปะบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน

>>>>>วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 14:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พบปะบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 พร้อมกล่าวชื่นชมในการต้อนรับ ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดเตรียมข้อมูลการนำเสนอผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ และการขับเคลื่อนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3