รองพิเชษฐ เป็นประธานเปิด/พบปะ ครูวิชาการภาษาอังกฤษ เพื่อประชุมจัดทำสื่อภาษาอังกฤษ

>>>>>>วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 9:30น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายพิเชษฐ มหาวงศ์ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิด/พบปะ ครูวิชาการภาษาอังกฤษ เพื่อประชุมจัดทำสื่อภาษาอังกฤษ ในการสนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมเจาะไอร้อง สพป.นราธิวาส เขต 3