คณะกรรมการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2566

>>>>>วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 10:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2565 ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการในสังกัด เพื่อให้การเสนอขอเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติ ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3