พบปะบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยกระบวนการ PLC

>>>>>วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 13:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พบปะบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ พร้อมกับเสนอความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การพัฒนา ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสำรอง1 สพป.นราธิวาส เขต 3