นำเสนอความร่วมมือพัฒนาบุคลากรทางวิชาการระหว่างเขตพื้นที่การศึกษาและกลุ่มบรษัทนานมีบุ๊คส์