ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน รร.ราชประสงค์ และ รร.ราชพัฒนา

>>>>>วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน และนิเทศติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 ณ โรงเรียนราชประสงค์ และ โรงเรียนราชพัฒนา ซึ่งในขณะนี้ได้เกิดโรคตาแดงระบาด ในสถานศึกษาหลายแห่ง จึงได้เน้นย้ำให้นักเรียนป้องกันและระมัดระวัง และขับเคลื่อนจุดเน้นของ สพป.นราธิวาส เขต 3 ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 ต่อไป