ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน รร.บ้านเจาะไอร้อง และ รร.บ้านยานิง

>>>>>วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 13:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน และนิเทศติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 ณ รร.บ้านเจาะไอร้อง พร้อมลงเยี่ยมนักเรียน รร.บ้านเจาะไอร้อง ที่ประสบอุบัติเหตุรถชน นอกจากนี้ ได้ลงพื้นที่เยี่ยม รร.บ้านยานิง ได้เน้นย้ำให้สถานศึกษาระมัดระวังโรคตาแดงซึ่งระบาดในขณะนี้ พร้อมขับเคลื่อนจุดเน้นของ สพป.นราธิวาส เขต 3 ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต่อไป