ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณปี 67 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ …

>>>>>วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ 1/2565 เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่ได้ดำเนินการเสนอคำขอจัดตั้งงบประมาณ ให้กับโรงเรียน โดย สพฐ.มีนโยบายการพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพมีความเข้มแข็งทางวิชาการ และมีความพร้อมในการพัฒนาด้านต่างๆ ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3