5 ธันวา วันพ่อแห่งชาติ วันชาติ วันดินโลก

ทางโรงเรียนบ้านละหารได้กิจกรรมระบายสี 5 ธันวา วันพ่อแห่งชาติ วันชาติ วันดินโลกและจัดทำบอร์ดวันพ่อแห่งชาติ วันชาติ วันดินโลก  เพื่อสอนให้เด็กรำลึกถึงพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9