ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ก และภาค ข ในการสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนบ้านริแง