การประชุมขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาเพื่อฟื้นฟูการเรียนนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ของโรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทย์

>>>>>วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาเพื่อฟื้นฟูการเรียนนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ของโรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมาเกือบ 2 ปี จนทำให้เด็กเกิดภาวะการเรียนรู้ที่ถดถอย (Learning Loss) โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมถอดบทเรียนและเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดต่อไป ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3