ประชุมขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาเพื่อฟื้นฟูการเรียนนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ของโรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย โรงเรียนบ้านริแง

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 นายมาหามะซายูตี ลีกี ผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบหมายให้นายฮาซัน เจ๊ะเง๊าะ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นางสาวนิพาดีละห์ แวนามะกัน และนางสาวฮาสน๊ะ วานิ ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาเพื่อฟื้นฟูการเรียนนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ของโรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมาเกือบ 2 ปี จนทำให้เด็กเกิดภาวะการเรียนรู้ที่ถดถอย (Learning Loss) โดยมีนางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากคณาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมถอดบทเรียนและเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดต่อไป ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3