ประเมินวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ