การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวม รุ่นที่ 1

>>>>>วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวม กิจกรรมที่ 1 รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมเลอบาหลีรีสอร์ท แอนด์ สปาพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานและบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาคุณภาพการศึกษา และปัญหาที่สาธารณชนสนใจ