ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก และภาค ข และมีสิทธิ์สอบภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งในการสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง วิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านริแง