ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่่งก่อสร้างอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง