พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ

>>>>วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 13:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับครูนักเรียนในจังหวัดชายแดนใต้ โดย สพป.ปัตตานี เขต 1 เป็นเจ้าภาพ และได้รับเกียรติจาก นายสราวุธ เดชมณีรัตน์ ผอ.สพก.จชต. เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้ครู นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดความสนใจและจุดประกายแนวความคิดสร้างสรรค์ในเทคโนโลยีโดรน ให้สามารถนำไปต่อยอดในการสร้างโครงงานเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ และเป็นสื่อในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบูรณาการในสาระการเรียนรู้ที่หลากหลายได้อย่างมีคุณค่า ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติด้วยตนเองจากระดับขั้นพื้นฐานต่อยอดไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.ปัตตานี

<<<ภาพจาก : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ (เท็น-หนุ่ม)>>>