โครงการการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนบ้านน้ำวน ประจำปีการศึกษา 2565

>>>>>วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายอับดุลรอเปอ สะอุดี ผอ.รร.บ้านจะแนะ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนบ้านน้ำวน ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ สนามหน้าโรงเรียนบ้านน้ำวน อ.จะแนะ จ.นราธิวาส