การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ.2566 (ประเทศไทย) ระดับจังหวัดนราธิวาส

>>>>>วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 13:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายสมเกียรติ หนูแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ.2566 (ประเทศไทย) ระดับจังหวัดนราธิวาส ผู้รับการประเมิน นางสาวยามีละห์ สุกี ครูชำนาญการพิเศษ รร.อนุบาลระเงะ และได้รับเกียรติจาก ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมรับฟังการประเมิน ณ ห้องสมุด รร.อนุบาลระแงะ ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส