ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่

>>>>>วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 13:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายสมพร สุมาลี ผอ.รร.บ้านสาเมาะ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2566  เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนภายในเขตพื้นที่ เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่ เข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคใต้ที่จังหวัดสตูลเป็นเจ้าภาพ ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3