ประชุมคณะกรรมการการบริหารกรอบวงเงินการจัดทำโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

>>>>>วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการบริหารกรอบวงเงินการจัดทำโครงการปีงบประมาณพ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2565 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ และจุดเน้น ของ สพฐ. ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ และมีความพร้อมในการพัฒนาด้านต่างๆ ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3