งานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย “Unlock a better life” สร้างโอกาสใหม่ เพื่อชีวิตครูไทยที่ดีกว่า

>>>>>วันที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 8:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายสะมะแอน วรรณาการ ผอ.รร.บ้านกาลิซา เข้าร่วมการจัดงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย “Unlock a better life” สร้างโอกาสใหม่ เพื่อชีวิตครูไทยที่ดีกว่า ระหว่างวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2565 ณ อาคาร 5 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแฟ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ข้าราชการครูได้เข้ามาปรึกษา ปรับโครงสร้างหนี้ ตลอดจนให้ความรู้ทางการเงิน