ประชุมการพิจารณาทุนเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้

>>>>>วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนางสาวณัฐการต์ ทองคุปต์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมประชุมการพิจารณาทุนเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ และทุนการศึกษาต่อเนื่อง ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ซึ่งจะจัดกิจกรรมพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาและทุนการศึกษาในวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 9:00 น. ณ โรงเแรมเซาท์เทิร์นวิว อ.เมือง จ.ปัตตานี