ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อจัดหางบประมาณในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565