Kick off งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่

>>>>วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 13:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลระแงะ พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการตัดสิน และนักเรียนที่เข้าแข่งขัน เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนภายในเขตพื้นที่ เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่ เข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคใต้ที่จังหวัดสตูลเป็นเจ้าภาพต่อไป