ประชุมปรึกษาหารือกับประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา

>>>>>วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 16:20น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือกับประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา เรื่องการรับสมัครผู้แทนอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 3 คน ได้แก่ ข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น เพื่อไปเป็นตามหลักเกณฑ์ของ พ.ร.บ. ตามมาตรา 9 กำหนด ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3