เยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการ ครูและนักเรียน ที่ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่

>>>>>วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายสมเกียรติ หนูแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการ คณะครูและ นักเรียน ที่ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นตัวแทนเขตพื้นที่ ในการแข่งขันระดับชาติที่่จังหวัดสตูลเป็นเจ้าภาพ ณ สนามแข่งขันโรงเรียนตันหยงมัส และโรงเรียนอนุบาลระแงะ