ประชุมคณะกรรมการการคัดเลือกบุคคลเป็น อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาฯ ครั้งที่ 1/2565

>>>>>วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 14:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเป็น อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ครั้งที่ 1/2565 เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด และนำส่งรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกส่งให้ ก.ค.ศ. พิจารณาในลำดับถัดไป ณ ห้องประชุมสำรอง 1 สพป.นราธิวาส เขต 3