ร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 70

21-22 ธันวาคม 2565 นายมูฮำมัด อิบนุลเมาว์ลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไอร์โซ พร้อมครูผู้ควบคุมกิจกรรม นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 70 ซึ่งเป็นตัวแทนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาจะแนะช้างเผือก เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ 5 รายการ ได้รับเหรียญทอง 2รายการ เหรียญเงิน 1 รายการ และเหรียญทองแดง 2 รายการ และมีรายการที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่สพป.นราธิวาส เขต3 ไปแข่งขันระดับภาค/ชาติ ณ จังหวัดสตูล 1 รายการ คือ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ป.4-6