ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ครั้งที่ 3/2565

>>>>>วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ครั้งที่ 3/2565 โดยมีผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอระแงะ อำเภอจะแนะ อำเภอเจาะไอร้อง ผู้แทนท้องถิ่น ผู้แทนการศึกษาเอกชน และผู้แทนการศึกษานอกระบบฯ ร่วมประชุม เพื่อหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัด สพฐ. ในปีการศึกษา 2566 ให้มีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3