โครงการการอบรมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาดุซงยอ-ผดุงมาตร

>>>>>วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2585 เวลา 09:00 น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ของศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาดุซงยอ -ผดุงมาตร เพื่อให้บุคลากรเข้าใจในการพัฒนางานให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิ ณ โรงแรมญันนะตีย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา