ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

>>>>>วันที่ 26 ธันวาคมพ.ค. 2565 เวลา 13:30 น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ณ ห้องประชุมระแงะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3