ประชุมคณะกรมการจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนธันวาคม

>>>>>วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนธันวาคม ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุม และได้มอบประกาศเกียรติคุณ “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ให้แก่นายนิเมธ พรหมพยัก ประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาส และได้แจ้งข้อราชการ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ