กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ กล่าวคำปฏิญาณตน เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

>>>>>วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 8:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 3 และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรัก ภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ พร้อมกล่าวคำปฏิญาณตน เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมและเขตสุจริต ทั้งนี้นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้พบปะบุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 3 เพื่อแจ้งข่าวสารและข้อราชการ ให้บุคลากรทราบ