ประชุมพิจารณาการดำเนินคดีแพ่งโครงการ Safe Zone School (CCTV)

>>>>>วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 13:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนางเจะฮาสนะ ซอตีเมาะ ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ นางสาวยารียะห์ ดอเล๊าะ นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ และนางสาวแสงรวี พุดซ้อน นิติกร ปฎิบัติการ รักษาการผู้อำนวยกลุ่ม ร่วมประชุมพิจารณาการดำเนินคดีแพ่งโครงการ Safe Zone School (CCTV) ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม พ.ศ.2566 ณ โรงแรมบียอนด์สวีท แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร