กิจกรรมวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 อำเภอระแงะ

>>>>>วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 07:30 น. นางสุฏิญญาวงษ์นาม ผอ.สพป.นธ เขต 3 มอบหมายให้นายสมเกียรติ หนูแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวเจะฮาสนะ ซอตีเมาะ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และบุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 3 เข้าร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 อำเภอระแงะ ณ หอประชุมโรงเรียนตันหยงมัส โดยนายวิมุตติ อำนักมณี นายอำเภอระแงะ เป็นประธานในพิธี

ภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=narathiwatedu3&set=a.624243562839919