กิจกรรมวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 อำเภอเจาะไอร้อง

>>>>>วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 7:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นางสาวเกตุมณี สาลี ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางชฎารัตน์ หนูแก้ว ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 3 เข้าร่วมกิจกรรมวันครู อำเภอเจาะไอร้อง “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต” โดยมีนายมาหะมะยากี หะยีมะ นายอำเภอเจาะไอร้อง เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส