โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะเข้าร่วมแสดงปันจักสีลัตงานประเมินกำนันยอดเยี่ยม