จิตอาสาพัฒนาในวันสำคัญของชาติไทย “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

>>>>>>วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 9.00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้บุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในวันสำคัญของชาติไทย “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (สวนสาธารณะวัชระ อุทยาน) อ.ระแงะ จ.นราธิวาส