เยี่ยมบูธนิทรรศการ และสนามแข่งขัน งานมหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน

>>>>>วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 8:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายสมเกียรติ หนูแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ในการจัดบูธนิทรรศการ เป็นวันที่ 3 พร้อมเยี่ยมสนามแข่งขันงานมหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ณ จังหวัดสตูล