ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ปีการศึกษา 2566

>>>>วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 10:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1/2566 โดยมีผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาแต่ละอำเภอ ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3