คณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2565 ระดับศูนย์สอบ

>>>>>วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 14:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2565 ระดับศูนย์สอบ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการทดสอบ ให้เป็นไปตามที่ สทศ. กำหนด อย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3