ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการกองทุนสร้างสุข สพป.นราธิวาส เขต 3

>>>>>วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 15:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป. นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการกองทุนสร้างสุข สพป.นราธิวาส เขต 3 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้บุคลากร สพป.นราธิวาส และสรุปผลการขับเคลื่อนโครงการ ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3