การเตรียมความพร้อมรับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2565

>>>>วันที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 13:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงฯ ในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายธีระยุทธ กิตตินภวัฒน์ ผอ.รร.เทศบาล 1 ตลาดบางลี่(พานิชอุทิศ) เป็นวิทยากร ให้ความรู้และเตรียมความพร้อมในการประเมิน