ต้อนรับ ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ รร.บ้านกาลิซา

>>>>>วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 10:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และคณะครู ร่วมต้อนรับ ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการจัดการเรียนการสอน ด้านคุณภาพการศึกษา แนวทางการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมทักษะภาษาไทย คุณธรรมและจริยธรรม ณ รร.บ้านกาลิซา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส