กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ กล่าวคำปฏิญาณตน เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

>>>>>วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 8:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายเซาพี เจ๊ะเต๊ะ ผอ.รร.บ้านมะรือโบตก รักษราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรัก ภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ พร้อมกล่าวคำปฏิญาณตน เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมและเขตสุจริต